Karbantartás

Karbantartás

                                                   

 

A játszóterek, illetve fitness parkok létesítése és üzemeltetése során legfontosabb feladat a biztonság folyamatos fenntartása, és az üzemeltetés során keletkező meghibásodások azonnali jelzése a hiba elhárítása. Természetesen a játszó- és fitnesseszközök a fokozott igénybevételre készültek, azonban a szándékos rongálásoknak is ki vannak téve, ezért a folyamatos fenntartói ellenőrzéseknek fontos szerepe van.

A karbantartási feladatok elvégzése kapcsán hivatkozunk az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabvány előírásaira.

Cégünk Karbantartási szerződés keretein belül vállalja üzembentartói feladatok: köztéri, intézményi játszóterek, utcabútorok, fitness eszközök karbantartását, javítását az alábbiak, továbbá egyéb megrendelői igények alapján.

Ellenőrzés és karbantartás

 1. Szemrevételezés: veszélyforrások folyamatos feltárása, amelyek a vandalizmus, a használat vagy az időjárás hatásainak következtében alakulnak ki.
 1. Operatív ellenőrzés: részletes ellenőrzés, amely a berendezés stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki. Ezen ellenőrzések a gyártó utasításai szerint végzendők.

A játszóterek előírásszerű időszakos karbantartása szakképzett személyek által történik, legalább 3 havonta a következő feladatok elvégzésével:

 • a felszerelések statikus ellenőrzése, beleértve az alapot képező oszloplábakat
 • a korróziós illetve egyéb bomlási folyamatokból adódó károk feltárása, különös figyelemmel azokra az esetekre, amikor a szerkezet közvetlenül vízzel vagy talajjal érintkezik
 • a tartóoszlopok és a kereszttartó ill. áthidaló elemek statikus ellenőrzése
 • a legnagyobb elhasználódásnak kitett, az illesztést és az összeszerelést, összeállítást biztosító elemek kopásának ellenőrzése
 • a csavarok ellenőrzése, számbavétele és esetleges pótlása, a csavarok és anyák felületből való kiemelkedésének a megszüntetése 
 • a mozgó szerkezetek ellenőrzése, beleértve a láncokat, kötéseket, csapágyakat, ülőkéket, illetve a kötések, csapágyak és csapágytokok /szorítóbilincsek/ hüvelyek olajozása
 • a rugók és a rugós játékok ellenőrzése
 • a műanyag és gumi elemek ellenőrzése
 • a kötelek, kötélhálók stabilitásának, feszességének ellenőrzése, különös tekintettel a kifeszítési pontokra
 • a csúszdák és fellépők próbája és tisztítása
 • a panelek általános szemrevételezése.

Az esetleges vandalizmusból következő károk, illetve a szerkezetek biztonságát veszélyeztető törések, károk esetén a szerkezeteket azonnal kordonszalaggal kell elkeríteni, és a veszélyre figyelmeztető felirattal, táblával kell őket ellátni.

 1. Éves átfogó ellenőrzés: a berendezés, az alapok, a felületek általános üzembiztos állapotának az ellenőrzése, különös tekintettel a zárt kialakítású szerkezeti részekre.

A szemrevételezést az üzembentartó, az operatív és az éves átfogó ellenőrzést szerződés alapján az üzembentartó szándéka szerint illetékes szervezet végzi.

Ellenőrzési terv

Az ellenőrzések megtartását az ellenőrzési terv alapján kell végezni, amelynek elkészítése az üzemeltető/tulajdonos feladata, és amelynek tartalmaznia kell azon alkatrészek jegyzékét, amelyeket a különböző ellenőrzések során meg kell vizsgálni.

Az ellenőrzések eredményét dokumentálni kell. Az ellenőrzéseket arra kiképzett személy végezze.

Általános biztonsági intézkedések:

A játszótéren táblával kell jelezni az üzemeltető kilétét, elérhetőségét, a legközelebbi telefont, hogy a balesetek, a balesetveszélyes rongálások gyorsan bejelenthetők legyenek.

Irányadók a helyi rendelkezések is.

Jótállás

Az üzembe helyezés napjától számítva 12 hónapra vállaljuk a jogszabály szerinti kötelező jótállást.

Garantáljuk, hogy rendszeres karbantartás mellett a játszó- illetve fitness eszközök élettartama a 10 évet meghaladja.

 

Telefon: +36 93 536 770
Telefax: +36 93 536 771
8800 Nagykanizsa,
Berzsenyi u. 2/A